Kontakt

Tommi Mäki
promotor

Matias Rosström
ansvarig producent

Petteri Ahomaa
lokal promoter

Ari Myllyniemi
programansvarig

Veronica Huhtanen
marknadsföring

Valtteri Taipalus
försäljning

Veera Hihnala
områdesplanering

Eetu Ojala
hygien&städ ansvarig

Mathias Niemi
restaurangchef

Juuso Toivonen
säkerhetschef